ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1958-1959.
ΤΟΜΟΣ
Θ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
173 174 175 176
177 178 179 180
181 182 183 184
185 186 187 188
189 191 192α 192β
192γ 192δ