ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ (961-1210) ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, Η
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1979-1985
ΤΟΜΟΣ
ΚΗ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37