ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1973-1974
ΤΟΜΟΣ
ΚΔ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
301 302 303 304
305 306 307 308