ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
[ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΥΦΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1968-1969
ΤΟΜΟΣ
ΙΘ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
369 370