ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΣΚΙΑΔΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Δ.
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΙΗΣΙΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1966-1967
ΤΟΜΟΣ
ΙΖ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
438 439 440 441
442 443 444 445
446 447 448 449
450 451 452 453
454 455 456 457
458 459 460