ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
DESCOTES, MAURICE
ΤΙΤΛΟΣ
JEAN–JACQUES ROUSSEAU ET L’ECLOSION D’UN GOUT MUSICAL NOUVEAU
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1960-1961
ΤΟΜΟΣ
ΙΑ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
288 289 290 291
292 293 294 295
296 297 298 299
300 301 302 303
304 305