ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
[ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΤΙΤΛΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΤΟ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1960-1961
ΤΟΜΟΣ
ΙΑ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
597 598