ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
[ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ]
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΤΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1960-1961
ΤΟΜΟΣ
ΙΑ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
599 600