ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
DESCOTES, MAURICE
ΤΙΤΛΟΣ
L’ITINERAIRE GREC DE CHATEAUBRIAND
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1957-1958
ΤΟΜΟΣ
Η΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
289 290 291 292
293 294 295 296
297 298 299 300
301 302 303 304
305 306