ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΧΑΛΚΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΤΙΤΛΟΣ
L'ΟΙΚΟΣ ET L'ESPACE DE LA MORT DANS L'ALCESTE D'EURIPIDE
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1983
ΤΟΜΟΣ
ΚΑ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
55 56 57 58
59 60 61 62
63 64 65 66
67 68 69 70
71 72 73 74
75 76 77 78
79 80 81 82