ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΤΡΟΜΑΡΑΣ, Λ. Μ.
ΤΙΤΛΟΣ
CATULLUS C. LXI («SATIS DIU/LUSISTI NUCIBUS», ΣΤ. 125-26)
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1979
ΤΟΜΟΣ
ΙΗ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
461 462 463 464
465 466 467 468
469 470 471 472
473 474 475 476