ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Ν. Π.
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1973
ΤΟΜΟΣ
ΙΒ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
507 508 509 510
511 512 513 514
515 516 517 518
519 520