ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
GRUMACH, ERNST
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Β
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1965
ΤΟΜΟΣ
Θ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
295 296 297 298
299 300 301 302
303 304 305 306
307 308 309 310
311 312 313 314
315 316 317 318
319 320 321 322
323 324 325 326
327 328 329 330
331 332 333 334