ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΩΤΗ ΚΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1965
ΤΟΜΟΣ
Θ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
145 146 147 148
149 150 151 152
153 154 155 156
157 158 159 160