ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ Επιστροφή
ΟΝΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΙΛΠΩΝ Π.
ΤΙΤΛΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ: V ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ: ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΕΦΣΠΘ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α΄
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1939
ΤΟΜΟΣ
Γ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΟ
<ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ>
553 554 555 556
557